2015-07-02 15:04:00

Podsumowanie wyników badania ankietowego

dot. wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi (przedziały wynagrodzeń)

Czytaj dalej »
2013-05-08 12:47:50

Odpowiedź ZUS na pismo KSEiR ZNP

w sprawie udostępniania informacji o liczbie i kwocie emerytur i rent wypłacanych nauczycielom w celu dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Czytaj dalej »

Find news by date

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Fakty 16.10.2017
roza
FOTO: Rajmund Nafalski / Głos Nauczycielski