Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2012-07-03 12:52:05

Szkolenie członków Klubów Młodego Nauczyciela

Sprawozdanie, 2012

W dniach 1-3.06.2012 roku w Domu Nauczyciela w Augustowie odbyło się szkolenie członków Klubów Młodego Nauczyciela, w którym wzięło udział 35 nauczycieli z następujących Okręgów: Kujawsko–Pomorski, Lubelski, Łódzki, Małopolski, Mazowiecki, Opolski, Podlaski, Świętokrzyski, Warmińsko–Mazurski, Wielkopolski. Na spotkaniu obecni byli Kol. Sławomir Broniarz – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kol. Grzegorz Gruchlik – Wiceprezes ZG ZNP, Kol. Jolanta Gałczyńska – starszy specjalista w Biurze Prezesa ZNP, Kol. Janusz Koziński  – Prezes Okręgu Warmińsko–Mazurskiego, Kol. Iraida Tarasiewicz – Prezes Okręgu Podlaskiego, Kol. Jan Dziądziak - Prezes Oddziału Augustów , Kol. Jarosław Kałmucki - Prezes Oddziału Powiat Białystok oraz dyrektor Domu Nauczyciela Kol. Andrzej Gryguć.

Kol. Sławomir Broniarz przekazał zebranym najważniejsze informacje dotyczące spraw oświatowych takich jak: propozycje zmian w Karcie Nauczyciela, zmiany w awansie zawodowym, sprawy socjalno – finansowe, umocnienie pozycji organu prowadzącego.  Natomiast Kol. Jolanta Gałczyńska przybliżyła młodym nauczycielom temat czasu pracy nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego, co wywołało żywą dyskusję i wymianę doświadczeń wśród uczestników.

Zaproszonym gościem był również Kol. Radosław Oktaba – zwycięzca konkursu na LOGO Klubu Młodego Nauczyciela, który z rąk Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego odebrał nagrodę.

Inicjatorami spotkania byli członkowie Zarządu Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela, którzy stawili się na szkolenie w składzie Grzegorz Górski, Renata Kołtunowicz–Kaczor oraz Anna Kaźmierczak. Wiodący temat szkolenia to „Syndrom wypalenia zawodowego”. Szkolenie przeprowadzone zostało w III modułach: I - wiedza teoretyczna, II - testy, III - autogenny trening relaksacyjny Schulza, a prowadzącymi byli: Marek Borucki i Jacek Rutkowski.

Kolejnym punktem szkolenia był panel dyskusyjny poprowadzony przez Kol. Grzegorza Górskiego przewodniczącego Zarządu Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela na temat działalności Klubów (idea, cele, zasady funkcjonowania, regulamin działania, prawa i obowiązki członków klubu, liderzy szkoleń).

Anna Kaźmierczak

Renata Kołtunowicz - Kaczor