Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-05-26 16:38:35

Kompetencja Biur Terenowych

Kompetencje biur terenowych Zarządu Okręgu Dolnośląskiego

KOMPETENCJE BIUR TERENOWYCH
ZARZĄDU OKRĘGU DOLNOSLĄSKIEGO ZNP
(przyjęte na posiedzeniu Zarządu Okręgu Dolnośląskiego ZNP
 28. września 2006 r.)


Biura realizują statutowe zadania ZNP na terenie byłych województw (jeleniogórskie, legnickie, wałbrzyskie, wrocławskie).
Do zadań wiceprezesów Zarządu Okręgu Dolnośląskiego ZNP kierujących BT należy:
 
  1. Reprezentowanie interesów ZNP i jego członków wobec władz oświatowych, samorządowych i organizacji społeczno-politycznych.
  2. Wyrażanie związkowej opinii i udzielanie informacji mediom (w sprawach szczególnej wagi - po konsultacji z prezesem Okręgu lub prezesem ZG).
  3. Koordynowanie i nadzorowanie działania Oddziałów ZNP z terenu Biura, w tym udział w posiedzeniach Zarządów Oddziałów).
  4. Organizowanie cyklicznych spotkań prezesów oraz szkoleń jedno i trzydniowych), także dla sip, przewodniczących sekcji związkowych.
  5.  Współpraca w ww. zakresie z OUPiS "Placówka".
  6. Realizacja innych zadań zleconych przez Prezydium, ZOD, sekretariat.
  7. Ponadto wiceprezesi koordynują na terenie Biura wszelkie sprawy związane z:
awansem zawodowym,
negocjowaniem regulaminów wynagradzania nauczycieli,
negocjowaniem przepisów wynagradzania pracowników administracji i obsługi,
przyjmowaniem bilansów finansowych Zarządów Oddziałów,

oraz ze zmianami strukturalnymi (rozwiązywanie i tworzenie Oddziałów).