Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-05-26 16:43:57

Obrady Zarządu Okręgu Dolnośląskiego ZNP

28. września 2006 r. obradował Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP. Zarząd przyjął propozycje zadań dla członków Prezydium i Zarządu.

Powołano także komisje problemowe Zarządu Okręgu Dolnośląskiego:

1.    Komisja ds. Wewnątrzzwiązkowych
2.    Komisja Ochrony Pracy
3.    Komisja Odznaczeń Związkowych
4.    Komisja Uchwał i Wniosków
5.    Komisja Historyczna
6.    Komisja ds. Awansu Zawodowego Nauczycieli
7.    Komisja ds. Sportu i Turystyki
8.    Zespół Obrońców przed Komisją Dyscyplinarną dla NauczycieliNazwa Komisji ZOD
Skład osobowy  Zadania - kompetencje
Komisja
ds. Wewnątrzzwiązkowych
/Interwencyjnych/
1. Kol. Czesław Błyga
2. Kol. Ludmiła Krawiec
3. Janina Kudryńska-Mazur
4. Elżbieta Mazur
5. Kol. Stanisław Mazurek
6. Kol. Kazimierz Ozga
7. Alina Piekutowska
8. Wanda Szczepańska
Sprawy sporne, skargi, zażalenia na organy ZNP, rozwiązywanie problemów statutowych.
Komisja Ochrony Pracy 1. Kol. Ludmiła Krawiec
2. Elżbieta Mazur
3. Bożena Plata
4. Grażyna Redźko
5. Elżbieta Rudzka
6. Violetta Urban
Koordynacja działalności SIP i nadzór nad warunkami pracy, bhp oraz przestrzegania prawa pracy przez administrację oświatową i samorządową.
 
Komisja Odznaczeń Związkowych 1. Kol. Elżbieta Drążkiewicz-
Kierzkowska
2. Kol. Krystyna Januszewska
3. Kol. Kazimiera Kowalnik
4. Kol. Jan Smolira
Rozpatrywanie wniosków na Złotą Odznakę ZNP oraz o inne odznaczenia z wnioskowania związkowego.
Komisja Uchwał i Wniosków 1. Kol. Barbara Kutrowska
2. Kol. Irena Małkiewicz
3. Kol. Helena Manowiec
4. Kol. Elżbieta Mazur
Gromadzenie i przedkłada-
nie Zarządowi do przyjęcia wniosków i uchwał. Dokonywanie okresowej analizy ich realizacji oraz przedkładanie jej do wiadomości Zarządowi.
 
Komisja Historyczna 1. Kol. Teresa Andrasik
2. Kol.  Mirosława Chodubska
3. Kol.  Anna Chrzanowska-Kuzyk
4. Kol.  Urszula Kruczek
5. Kol.  Irena Małkiewicz
Dokumentowanie historii ZNP na terenie Okręgu Dolnośląskiego począwszy od 1945 r.
Współuczestniczenie w dokumentowaniu historii ZNP jakie  prowadzi Krajowa Komisja Historyczna ZNP i Komisje Historyczne w innych okręgach.
Komisja ds. Zapomóg 1. Kol. Irena Małkiewicz
2. Elżbieta Rudzka
3. Bogusława Seretna
4. Jan Smolira
5. Wanda Szczepańska
    Opiniuje wnioski o zapomogi z Funduszu Interwencyjnego Zarządu Głównego ZNP i Funduszu "Senior"
Komisja
ds. Awansu Zawodowego
Nauczycieli
1. Wiesław Cieślicki
2. Urszula Kruczek
3. Barbara Kutrowska
4. Grażyna Redźko
5. Violetta Urban
Wspomaga prezesów Oddziałów i nauczycieli
w sprawach dotyczących awansu zawodowego
(szkolenie reprezentantów ZNP, wspomaganie PIK)
Komisja
ds. Sportu i Turystyki
1. Czesław Błyga
2. Marian Hübner
3. Jacek Kowalski
4. Jan Smolira
Organizowanie imprez sportowo-turystycznych o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim.
Zespół Obrońców przed Komisją
Dyscyplinarną dla Nauczycieli
1. Wiesław Cieślicki
2. Hanna Krosta
3. Janina Kudryńska-Mazur
4. Ewa Marcjan
5. Stanisław Mazurek
6. Bogusława Seretna
Osoby przygotowane do pełnienia roli obrońców nauczycieli - członków ZNP - przed
Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli.