Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2013-09-12 13:15:21

Wniosek ZNP do wojewody zachodniopomorskiego

o zaskarżenie do sądu administracyjnego uchwały Rady Gminy Darłowo

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego  Marcina Zydorowicza o zaskarżenie do sądu administracyjnego uchwały Rady Gminy Darłowo z dnia 5 kwietnia 2013 r.  Nr XXXI/281/2013 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3 w Dąbkach. Zdaniem ZNP uchwała ta narusza art. 7 Konstytucji RP, art. 19 ustawy o związkach zawodowych oraz § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Załączniki: