Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2013-09-18 08:10:22

Uchwała Nr 11/2013 Zarządu Głównego ZNP z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie działań ogniw ZNP dotyczących projektu zmian w ustawie o systemie oświaty

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 pkt 2 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

ZG ZNP zobowiązuje ogniwa ZNP do zorganizowania w terminie do 30 września 2013 r. zebrań otwartych z przedstawicielami placówek oświatowych, a w szczególności tych, których dotyczy nowelizacja. Głównym celem zebrań powinno być zapoznanie z projektem zmian, jego konsekwencjami, a także przyjęcie działań wspierających ZG ZNP w celu usunięcia z projektu nowelizacji ustawy rozwiązań niebezpiecznych dla systemu oświaty i dla pracowników.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.