Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2013-12-10 13:22:45

Stanowisko Prezydium ZG ZNP z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie zawieszenia Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP

Prezydium Zarządu Głównego ZNP z zadowoleniem przyjęło decyzję rządu i Sejmu w sprawie wyłączenia z prac nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty obszarów dotyczących przekazywania szkół i placówek oświatowych związkom międzygminnym i powiatów oraz zatrudniania nauczycieli w szkołach na podstawie Kodeksu pracy, a także fakt doprecyzowania w ustawie zapisów o możliwości zatrudniania w przedszkolach osób bez kwalifikacji tylko do prowadzenia zajęć dodatkowych.

Prezydium ZG ZNP wyraża przekonanie, że na stanowisko rządzącej koalicji PO-PSL wpłynęła prowadzona od 18 listopada 2013 r. Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP. Prezydium ZG ZNP dziękuje wszystkim uczestnikom Akcji, protestującym przeciwko degradacji systemu oświaty publicznej, a szczególnie uczestnikom manifestacji zorganizowanej 23 listopada br. w Warszawie, w której wzięło udział ponad 20 tysięcy osób.

Przyjęta przez Sejm 6 grudnia 2013 r. nowelizacja ustawy o systemie oświaty spełnia oczekiwania pracowników oświaty, co upoważnia Prezydium ZG ZNP do zawieszenia z dniem 10 grudnia br. Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP.

Akcja zostanie wznowiona w każdym momencie w przypadku nieosiągnięcia kompromisu między Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a rządem w zakresie projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, a także przygotowywanej kolejnej nowelizacji ustawy o systemie oświaty.


Za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego