Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2013-12-10 13:32:49

Uchwała Nr 21/2013 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie zawieszenia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

Działając na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 13 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia:

§ 1

Z dniem 10 grudnia 2013 r. zawiesić ogólnopolską akcję protestacyjną Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§ 2

Ogólnopolska akcja protestacyjna zostanie wznowiona w razie nieosiągnięcia kompromisu między Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a rządem w zakresie projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, a także przygotowywanej kolejnej nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego