Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2013-12-18 11:31:53

Uchwała Nr 15/2013 ZG ZNP z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie przyjęcia instrukcji wyborczej

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 13 Statutu ZNP Zarząd Główny ZNP postanawia:

§1

Przyjąć instrukcję w sprawie zasad przeprowadzania zebrań i konferencji sprawozdawczo-wyborczych w ogniwach organizacyjnych ZNP w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes ZNP