Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2013-12-18 12:02:15

Uchwała Nr 18/2013 ZG ZNP z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Programowej

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 10 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§1

Zatwierdzić skład Komisji Programowej w brzmieniu określonym w załączniku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego