Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2014-03-06 12:37:30

Uchwała Nr 9/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia limitu delegatów na 41 Krajowy Zjazd Delegatów ZNP

Działając na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 13 Statutu ZNP oraz §4 uchwały Nr 13/2013 Zarządu Głównego ZNP z dnia 17 września 2013 r. w sprawie składu Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarządu Głównego ZNP i Głównej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2018 oraz powołania Komisji Programowej, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§1

Ustalić limit delegatów na 41 Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego