Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2014-03-06 12:39:17

Uchwała Nr 10/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie terminów okręgowych konferencji delegatów oraz 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP

Działając na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 13 Statutu ZNP, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§1

  1. Przyjąć terminarz okręgowych konferencji delegatów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  2. Ustalić termin 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP na 20-22 listopada 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego