Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2014-03-19 13:40:41

Uchwała Nr 2/2014 ZG ZNP z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawach wewnątrzzwiązkowych

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 Statutu ZNP Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§1

  1. Przyjąć terminarz okręgowych konferencji delegatów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

  2. Ustalić termin 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP na 20-22 listopada 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego