Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-05-27 13:37:53

Regulamin Funduszu SENIOR oraz wzór wniosku o zapomogę

1. Fundusz "Senior" utworzony na podstawie uchwały Zarządu Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP z 15 lipca 1993 r. powstaje z dobrowolnie przekazywanych przez zarządy oddziałów ZNP części składek członkowskich emerytów i rencistów, innych wpłat od osób i instytucji oraz opłat za zaświadczenia uprawniające do zniżek PKP wydawane osobom nie należącym do Związku na konto:
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Główny Warszawa
ul. Smulikowskiego 6/8
PKO S.A. Oddział Warszawa
82 1240 6247 1111 0000 4976 6017
Fundusz "Senior"
 
2. Fundusz "Senior" przeznaczony jest na zapomogi dla emerytów i rencistów – członków ZNP w przypadkach bardzo poważnych zdarzeń losowych (po wyczerpaniu możliwości uzyskania pomocy z zarządu oddziału, zarządu okręgu i zfśs).

3. Funduszem "Senior" zarządza i przyznaje zapomogi Prezydium Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.

4. Przedkładane wnioski o przyznanie zapomóg powinny zawierać:

  • opinię oddziałowej sekcji emerytów i rencistów plus ksero z dokonanej ostatniej wpłaty przez zarząd oddziału ZNP na konto "Senior”, odcinek emerytury lub renty albo wyciąg z ostatniej decyzji o wysokości przyznanego świadczenia, potwierdzonego przez oddziałową sekcję emerytów i rencistów ZNP
  • opinię okręgowej sekcji emerytów i rencistów ZNP
  • aktualną dokumentację lekarską
5. Wnioski nie posiadające pełnej dokumentacji będą zwracane do adresata.

6. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków.

7. Z funduszu "Senior" nie mogą korzystać członkowie tych oddziałów ZNP, które nie dokonują wpłat na konto.

8. Analizy wpływów i wydatków z funduszu "Senior" dokonuje Prezydium KSEiR ZNP po zakończeniu roku budżetowego.


Warszawa, 26 listopada 2006 r.