Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2014-04-28 12:21:09

Uchwała Nr 14/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”

 

Na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP Nr 1 z dnia 18 marca 2014 r.Prezydium ZG ZNP postanawia, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 28 kwietnia 2014 r. Prezydium Zarządu Głównego ZNP kończy Ogólnopolską Akcję Protestacyjną ZNP „Dość tego!”, polegającą na oflagowaniu szkół i placówek oświatowych.

§ 2

Jednocześnie Prezydium Zarządu Głównego ZNP zobowiązuje ogniwa statutowe ZNP do monitorowania od dnia 1 września 2014 r. prawidłowości zatrudniania w szkołach podstawowych asystentów nauczycieli oraz powierzania im zadań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                            Za Prezydium ZG ZNP

        Prezes ZNP

(-) Sławomir Broniarz