Box reklamowy
Box reklamowy
2010-11-25 13:23:43

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie publicznej oświaty samorządowej

Czytaj dalej »
2010-11-25 13:25:45

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie obowiązywania ustawy Karta Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych

Czytaj dalej »
2010-11-25 13:27:50

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie przyjęcia "DEKLARACJI ETYKI ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA - CZŁONKA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO"

Czytaj dalej »
2010-11-25 13:32:00

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie stosowania w edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Czytaj dalej »
2010-11-25 13:36:49

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie upoważnienia Komisji Statutowej do dalszych prac nad Statutem ZNP

Czytaj dalej »

Find news by date

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

22.11.2017
Zatrudnienie wg SIO
Płace, stażysta