Box reklamowy
Box reklamowy
2010-11-25 13:39:33

Stanowisko XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie reorganizacji systemu oświaty publicznej

Czytaj dalej »
2010-11-25 13:43:33

Stanowisko XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela

Czytaj dalej »
2010-12-06 13:54:24

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie zmian w Statucie Związku Nauczycielstwa Polskiego

Czytaj dalej »

Find news by date

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

22.11.2017
Zatrudnienie wg SIO
Płace, stażysta