Box reklamowy
Box reklamowy
2010-11-25 13:07:00

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie obrony miejsc pracy i poprawy warunków materialnych pracowników samorządowych szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

Czytaj dalej »
2010-11-25 13:10:35

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie poprawy warunków materialnych i ochrony zdrowia emerytów i rencistów

Czytaj dalej »
2010-11-25 13:15:35

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki

Czytaj dalej »
2010-11-25 13:18:45

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki

Czytaj dalej »
2010-11-25 13:21:29

Uchwała XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Czytaj dalej »

Find news by date

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Zatrudnienie wg SIO
Płace, stażysta
Pensje i autonomia