Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2014-11-26 09:43:54

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie statusu prawnego zawodu nauczyciela

Od 1926 roku gwarantem stabilizacji statusu zawodowego nauczycieli w Polsce jest ustawowe uregulowanie pragmatyki zawodowej. Karta Nauczyciela, która obecnie określa prawa i obowiązki nauczycieli, jest kontynuatorką ustawy O stosunkach służbowych nauczycieli. Porządkuje ona i ujednolica na poziomie krajowym zasady nauczycielskiego stosunku pracy.

Ranga społeczna zawodu nauczyciela i wiążąca się z tym jakość kształcenia jest zbyt ważną sprawą, by podejmować kluczowe decyzje o zmianach pragmatyki nauczycielskiej głównie na podstawie rachunku ekonomicznego. Działania niektórych decydentów oświatowych, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym, wymierzone przeciwko nauczycielom prowadzą do pozbawienia ich niezależności i poczucia bezpieczeństwa w zawodzie.

XLI Krajowy Zjazd Delegatów ZNP zdecydowanie sprzeciwia się zamiarom likwidacji ustawy Karta Nauczyciela. Skutki każdej nieprzemyślanej zmiany statusu zawodowego nauczycieli  wpłyną negatywnie na jakość edukacji będącej dzisiaj powodem do satysfakcji zarówno dla rządzących jak i nauczycieli.


Warszawa, 22 listopada 2014 r.