Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2014-11-26 09:45:05

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie finansowania zadań oświatowych

XLI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego stwierdza, że wzrost dochodów państwa powinien przekładać się bezpośrednio na realny i odczuwalny wzrost nakładów na oświatę i wychowanie, które są najlepszą inwestycją w rozwój cywilizacyjny Polski. Tym samym nieodzowne jest przeznaczenie większej niż dotychczas części PKB na naukę i oświatę.

Zwiększenie nakładów przeznaczonych w budżecie państwa musi zapewniać prawidłową realizację wszystkich zadań związanych z oświatą i wychowaniem, dlatego też polityka budżetowa państwa powinna uwzględniać priorytetowe znaczenie edukacji.

W związku z narastającymi problemami finansowymi jednostek samorządu terytorialnego XLI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego domaga się zmian w systemie finansowania zadań oświatowych państwa, a w szczególności:

  • finansowania wynagrodzeń nauczycieli z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa,

  • uwzględnienia finansowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w części oświatowej subwencji ogólnej,

  • zmiany zasad wspierania finansowania oświaty niepublicznej ze środków publicznych.


Warszawa, 22 listopada 2014 r.