Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2014-12-04 11:12:50

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja ….”

Projekt Kompleksowa termomodernizacja oraz montaż instalacji do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie

Związek Nauczycielstwa Polskiego otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. "Kompleksowa Termomodernizacja oraz montaż instalacji do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie" w ramach programu operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie  odnawialnych źródeł energii” z Mechanizmu finansowego EOG.

Całkowity koszt projektu 1 626 940 PLN, dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych w wysokości 1 237 485 PLN.

Główne  działania projektu:

    Ocieplenie ścian zewnętrznych

    Modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o. i c.w.u)

    Modernizacja źródła ciepła - instalacja urządzeń wysokosprawnej kogeneracji

Główne założenia - wskaźniki projektu:

    Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 - 344,85 [mg/rok]

    Produkcja energii ze źródeł odnawialnych 348,86 [MWh/rok]