Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2014-12-09 13:11:36

Protest oświatowej „S” – komunikat ZNP

Protest naszych Kolegów i Koleżanek z oświatowej „Solidarności” ws. braku przyszłorocznych podwyżek jest spóźniony, bo proces opiniowania projektu budżetu na rok 2015 już się zakończył.

Dlatego uważamy, że organizowanie protestu post factum mija się z celem. Nasz brak entuzjazmu odnośnie działań oświatowej „S” jest także podyktowany faktem, iż przedstawiciele „S” nie uczestniczyli czynnie w sejmowych pracach nad projektem budżetu i nie starali się o podwyżkę wynagrodzeń pracowników oświaty. Natomiast podczas swoich rozmów z minister edukacji wyrazili chęć pracy nad zmianami w Karcie Nauczyciela. Teraz - w świetle kamer - kreują się na obrońców nauczycielskich pensji.

Tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął w tym roku szereg działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń, m.in. zaproponowaliśmy wprowadzenie mechanizmu gwarantującego coroczną waloryzację wynagrodzenia, konsekwentnie zabiegaliśmy o podwyżki dla nauczycieli i pracowników szkolnej administracji i obsługi w parlamencie, samorządach, a także u premiera i minister edukacji.

Wybrane działania ZNP w tym roku

SEJM - aktywny udział przedstawicieli ZNP w pracach komisji sejmowych (ponad 30 posiedzeń)

MEN - wnioski do minister edukacji ws. podwyżek (18.06.2014; 20.10.2014)

RZĄD - wniosek ZNP do premiera Donalda Tuska ws. zagwarantowania podwyżek w roku 2015 (13.05.2014); wniosek ZNP do premier Ewy Kopacz ws. podwyżek (14.10.2014)

 

„Jeżeli nauczyciele nadal mają się przyczyniać do rozwoju Polski, który jest tak dobrze oceniany z okazji 25-lecia odzyskania swobód obywatelskich, rząd powinien skupić się na walce z obniżającym się statusem społecznym zawodu nauczyciela i dążyć do wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty”.

Fragment listu ZNP do premier Ewy Kopacz