2010-05-31 09:56:53

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (11.02.2010)

Czytaj dalej »
2010-05-31 09:52:55

Projekt rozporządzenia MEN

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (19.01.2010)

Czytaj dalej »
2010-05-31 09:41:01

Projekt rozporządzenia MEN

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (26.01.2010)

Czytaj dalej »
2010-05-31 09:39:23

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy

o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (15.01.2010)

Czytaj dalej »

Find news by date

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Zatrudnienie wg SIO
Płace, stażysta
Pensje i autonomia