2010-05-31 09:41:01

Projekt rozporządzenia MEN

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (26.01.2010)

Czytaj dalej »
2010-05-31 09:39:23

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy

o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (15.01.2010)

Czytaj dalej »
2010-05-31 09:28:58

Projekt rozporządzenia MEN

w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez j.s.t. (07.12.09)

Czytaj dalej »
2010-05-31 09:22:32

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenie społecznego w razie choroby i macierzyństwa (6.10.09)

Czytaj dalej »

Find news by date

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Urlopy zdrowotne
Baner 2017
Prezent od Zalewskiej poziom