Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2015-03-18 11:21:49

Uchwała Nr 1 /2015 Zarządu Głównego ZNP

z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

Uchwała Nr 1/2015

Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 11 oraz art. 43 ust. 2 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

Wobec braku woli prowadzenia dialogu społecznego przez Minister Edukacji Narodowej i zerwania rozmów w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2016 r.– rozpocząć od 18 marca 2015 r. ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP.

§ 2

W ramach akcji protestacyjnej zorganizować 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie ogólnopolską manifestację nauczycieli i pracowników edukacji.

§ 3

Upoważnić Prezydium ZG ZNP do podejmowania decyzji o innych formach akcji protestacyjnej ZNP.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP

PREZES ZNP

/-/ Sławomir Broniarz