Wydrukuj artykuł

Zespół Polityki Edukacyjnej

tel. (22) 318-92-72
fax (22) 318-92-74

e-mail: zdspe@znp.edu.pl

 • problemy edukacji (reforma, finansowanie oświaty, funkcjonowanie szkół i placówek)

 • status prawny i problemy zawodu nauczycielskiego (Karta Nauczyciela, awans zawodowy, uprawnienia)

 • usytuowanie materialne i sprawy socjalne nauczycieli (wynagrodzenia, świadczenia socjalne, ochrona zdrowia)

 • problemy pracowników administracji i obsługi

 • działalność Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela

 • warunki pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Społeczna Inspekcja Pracy

Nasze Kampanie

 • Bibliotecz
 • Poznaj swo
 • Rozmiar kl
 • Platforma
 • Nowe legit
 • Przedszkol
 • Newsletter
 • Nie dajmy
 • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018