Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2016-07-11 15:28:55

Uchwała nr 30/2016 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie reformy ustroju szkolnego

Działając na podstawie art. 44 ust. 2 pkt 1 Statutu ZNP, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§1

Przyjąć stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie reformy ustroju szkolnego.

§2

Stanowisko, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
 


Załącznik do uchwały Nr 30/2016 Prezydium Zarządu Głównego ZNP
z dnia 8 lipca 2016 r.


Stanowisko
Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie reformy ustroju szkolnego


Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzianej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy ustroju szkolnego. Jesteśmy przeciwni zmianom, które spowodują wyłącznie chaos organizacyjny i informacyjny. Naszym zdaniem nie przedstawiono rzeczywistych przesłanek uzasadniających tak gruntowną reformę ustroju szkolnego. Proponowana zmiana to potwierdzenie braku pomysłów na dostosowanie szkoły do obecnych przemian społecznych i wyzwań XXI wieku.

Przedstawiona reforma ustroju szkolnego ma charakter rewolucyjny. Zburzy ona wszystkie struktury systemu tworzone przez wiele lat i w bardzo krótkim czasie dotknie wszystkich poziomów edukacyjnych. Edukacja nie znosi rewolucyjnych zmian, pospiesznych decyzji i nieoczekiwanych zwrotów. Rozwija się pomyślnie tylko w atmosferze spokoju, stabilizacji, ciągłości planów i konsekwencji w ich realizacji.

Wbrew twierdzeniom  pomysłodawców, ogłoszona reforma będzie niezwykle kosztowna, a koszty te w głównej mierze poniosą jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie państwa, ani tym bardziej w budżetach samorządów nie ma dodatkowych środków na wydatki związane z reformą oświaty. Rok 2017 – rok jej rozpoczęcia – zgodnie z zapowiedziami ministerstwa finansów będzie okresem niezwykle trudnym dla finansów publicznych. W budżecie państwa konieczne będą ograniczenia wydatków publicznych. Także zadłużone jednostki samorządu terytorialnego nie udźwigną kolejnych tak potężnych wydatków, a konstruowanie reformy w oparciu o środki unijne jest w obecnej sytuacji „budowaniem na piasku”.

Planowana reforma ustroju szkolnego stwarza więcej zagrożeń niż szans dla dobrej edukacji. Jej owocem będą niebezpieczne konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych w edukację podmiotów – uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników oświaty, a także samorządów.

Naszym zdaniem skutkiem reformy ustroju szkolnego będzie obniżenie poziomu jakości edukacji i zaprzepaszczenie wypracowanych przez szkoły osiągnięć potwierdzonych w międzynarodowych badaniach PISA czy raporcie OECD. Nauczeni doświadczeniem mamy pewność, że polskiej oświaty nie stać, aby po raz kolejny uczyła się na błędach i zaczynała od zera. Tak radykalny pomysł kolejnej reformy struktury szkolnictwa uważamy za nieuzasadniony i społecznie szkodliwy.

Wobec powyższego  Związek Nauczycielstwa Polskiego w pełni zgadza się z oceną reformatorskich planów MEN przedstawioną przez Profesora Krzysztofa Konarzewskiego: 38-milionowy kraj, który w okresie 15 lat dwukrotnie przebudowuje swój system oświaty, wyda się światu dziwny; ale kraj, w którym druga przebudowa polega na powrocie do stanu sprzed pierwszej, musi się wydać śmieszny.

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje:

Zostawmy strukturę systemu oświaty w spokoju. Zacznijmy ten system wspierać i racjonalnie doskonalić, zamiast go burzyć. Będzie to dobra zmiana dla Ucznia, Rodzica, Nauczyciela, a także wszystkich osób i instytucji związanych z oświatą.


za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego