Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2016-10-07 13:40:45

Konferencja prasowa prezesa ZNP

7 października 2016 r.

W dniu dzisiejszym (7.10.2016) na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował dziennikarzy o projektowanych pikietach ZNP, które odbędą się pod urzędami wojewódzkimi 10 października br.

Jednocześnie przedstawił 2 podstawowe postulaty zgłaszane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego:

  1. ZNP oczekuje od minister Anny Zalewskiej wycofania projektowanych zmian w oświacie (2 projektów ustaw) i przystąpienia do rzeczywistej debaty o potrzebach polskiej edukacji poprzez określenie obszarów wymagających naprawy i wspólne, z wszystkim stronami, ustalenie kierunku zmian. Towarzyszyć temu powinno osiągnięcie porozumienia społecznego co do skali, zakresu i tempa wprowadzania niezbędnych poprawek.

  2. ZNP domaga się zwiększenia nakładów na edukację, w tym 10% wzrostu płac nauczycieli od 1 stycznia 2017 r.

Prezes ZNP zaprezentował także fragmenty ustawy Prawo oświatowe, zwracając uwagę na zawarte w niej zagrożenie dalszą prywatyzacją oświaty. Pani Minister w swym projekcie ustawy Prawo oświatowe promuje szkoły prowadzone przez podmioty prywatne (fundacje, stowarzyszenia, spółki kapitałowe), nie gwarantuje rodzicom prawa posłania dziecka do szkoły prowadzonej przez podmiot publiczny, a co najgorsze – ustanawia nową zasadę, w myśl której jednostka samorządu terytorialnego nie musi prowadzić więcej niż jedną szkołę.