Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2016-10-18 15:59:33

Ogólnopolska akcja protestacyjna ZNP

Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu z dniem 18 października 2016 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w związku z planowaną reformą edukacji.

PLATAK DO DRUKU

Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o uruchomieniu z dniem 18 października 2016 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w związku z planowaną reformą edukacji, która naszym zdaniem, wywoła chaos, zniszczy dorobek polskich szkół i spowoduje zwolnienia w oświacie.

Związek postanowił rozpocząć w szkołach i placówkach oświatowych ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP pod hasłem: „NIE dla chaosu w szkole”. Powodem protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest m.in.:

- demontaż systemu oświaty, polegający między innymi na wygaszaniu, a w konsekwencji likwidacji gimnazjów;

- zagrożenie utratą pracy wielotysięcznej grupy pracowników oświaty – pedagogicznych i niepedagogicznych;

- zaprzepaszczenie wieloletniego dorobu szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów poniesionych przez samorządy;

- brak zwiększenia nakładów na oświatę, w tym brak podwyżek płac pracowników oświaty,

W ramach tej akcji Związek zorganizuje m.in.:

- pikietę przed Sejmem w dniu pierwszego czytania projektu ustawy Prawo oświatowe oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,

- Ogólnopolską Manifestację Pracowników Oświaty w Warszawie, z udziałem rodziców, samorządów i organizacji pozarządowych, w dniu 19 listopada 2016 r.;

- akcję informacyjną dotyczącą zagrożeń wynikających z projektowanych zmian systemowych w oświacie,

- nadzwyczajne spotkanie prezesów oddziałów (powiatowych) ZNP, spotkania z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami.

Jednocześnie przygotowujemy procedury związane z wejściem w spór zbiorowy w przypadku niespełnienia postulatów ZNP.

Postulaty ZNP to:

- wycofanie projektowanych zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego,

- zwiększenie nakładów na oświatę, w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty.

UCHWAŁA ZG ZNP