Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2017-01-20 11:32:54

List ZNP do kurator Teresy Misiuk

Czy nie dostrzega Pani sprzeczności natury etycznej w sytuacji, kiedy jako wiceszefowa oświatowej „Solidarności” domaga się Pani od dyrektorów szkół podwyżek, żąda od nich nawet wcześniejszych emerytur i utrzymania Karty Nauczyciela, a teraz jako Lubelska Kurator oświaty odmawia pracownikom oświaty prawa do strajku o prawa pracownicze?

Szanowna Pani

Teresa Misiuk

Lubelski Kurator Oświaty

Szanowna Pani Kurator!

Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda niezwłocznego wycofania pisma pt.: „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”, skierowanego przez Panią do dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W piśmie tym twierdzi Pani, że żądania oddziałów ZNP kierowane do dyrektorów szkół i placówek, nie mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy, a dyrektorzy nie są zobowiązani przystąpić do rokowań i prowadzenia sporu zbiorowego. Wbrew Pani twierdzeniom, żądania ZNP są zgodne z obowiązującym prawem. Natomiast Pani twierdzenia nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.

W związku z rozesłaną przez Panią „Informacją ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Czy w 2008 roku, jako przewodnicząca Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność”, razem z ZNP domagała się Pani od dyrektorów szkół zwiększenia wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych co najmniej 50% poprzez zwiększenie nakładów na oświatę publiczną; utrzymania dotychczasowego zakresu praw i obowiązków nauczycielskich wynikających z Karty Nauczyciela oraz uprawnień emerytalnych nauczycieli, a także deklarowała udział w jednodniowym strajku w dniu 27.05.2008 r.; (http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/files/pages/file/Informator%203.pdf)

Czy w 2015 roku, jako wiceprzewodnicząca oświatowej „Solidarności”, działała Pani zgodnie z decyzją Rady Sekcji Krajowej, która zobowiązywała organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” do wejścia w spór zbiorowy w szkołach i placówkach oświatowych?

Jak czytamy w Komunikacie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z nadzwyczajnych obrad Rady KSOiW 18 marca 2015 r. w Warszawie: „W świetle obowiązujących przepisów NSZZ „Solidarność” nie może wejść w spór zbiorowy bezpośrednio z Rządem. Aby można przeprowadzić legalny strajk w szkole (placówce) konieczne jest przeprowadzenie procedury sporu zbiorowego określonego w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Muszą zostać zachowane kolejne etapy sporu, tj. zgłoszenie żądań przez Związek, odpowiedź pracodawcy, mediacje i ewentualne referendum strajkowe oraz strajk. Organizacje związkowe działające w szkołach, oprócz ogólnych postulatów Sekcji Krajowej, mogą zgłaszać do pracodawcy także inne żądania dotyczące np. podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi szkół, warunków pracy itp.” (Źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/attachments/2280_komunikat_ksoiw_warszawa18032015_1.pdf

Czy nie dostrzega Pani sprzeczności natury etycznej w sytuacji, kiedy jako wiceszefowa oświatowej „Solidarności” domaga się Pani od dyrektorów szkół podwyżek, żąda od nich nawet wcześniejszych emerytur i utrzymania Karty Nauczyciela, a teraz jako Lubelska Kurator oświaty odmawia pracownikom oświaty prawa do strajku o prawa pracownicze?

Czy nie uważa Pani, że swoim działaniem osłabia Pani ruch związkowy w Polsce i na świecie (oświatowa „S” jest członkiem „Międzynarodówki Edukacyjnej”)?

Czy swoim zachowaniem nie podważa Pani zaufania do przedstawicieli związków zawodowych oraz urzędników administracji publicznej?

Jeszcze raz pragnę podkreślić, że żądania ZNP są zgodne z obowiązującym prawem, a Pani twierdzenia nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Pismo z „Informacją ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego…”, Związek uznaje za próbę utrudniania wszczęcia sporu zbiorowego prowadzonego zgodnie z prawem, czego zabrania ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Ponadto namawiając dyrektorów szkół do nieprowadzenia rokowań z ZNP, przekracza Pani uprawnienia kuratora oświaty wynikające z prawa oświatowego i jednocześnie naraża Pani dyrektorów szkół na odpowiedzialność karną (art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Umożliwi to ZNP przeprowadzenie strajku z pominięciem etapu rokowań i mediacji (art. 17 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).

Z poważaniem,

Krzysztof Baszczyński /-/

Wiceprezes ZG ZNP

Na zdjęciu Teresa Misiuk na konferencji prasowej w ZNP we wrześniu 2015 roku.