Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2017-02-13 10:20:51

Portal Tygodnika Solidarność przeprasza ZNP

TYSOL Sp. z o.o. wydawca Tygodnika Solidarność przeprasza ZNP za zamieszczenie nieprawdziwej informacji na portalu tysol.pl i usuwa nieprawdziwą wiadomość ze swoich stron.

Jest to odpowiedź na poniższe wezwanie ZNP.

TYSOL Sp. z o.o.

ul. Wały Piastowskie 24

80-855 Gdańsk

Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa niniejszym TYSOL Sp. z o.o., jako wydawcę portalu internetowego tysol.pl oraz Tygodnika Solidarność do zaprzestania naruszania dóbr osobistych ZNP, tj. dobrego imienia, wiarygodności, wizerunku i renomy Związku oraz do usunięcia skutków tych naruszeń, w sposób wskazany poniżej.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa TYSOL Sp. z o.o. do złożenia na własny koszt oświadczenia następującej treści:

„TYSOL Sp. z o.o. oświadcza, że nieprawdziwa jest informacja zamieszczona na portalu tysol.pl w artykule pt.: „Tego jeszcze nie było - flaga narodowa jako wycieraczka do butów”, w myśl której podczas manifestacji zorganizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego flaga narodowa została rzucona na kopiec usypany z kredy. Za podanie nieprawdziwej i naruszającej  dobra osobiste ZNP informacji ,TYSOL Sp. z o.o. Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprasza.”, poprzez jego opublikowanie na głównej stronie portalu tysol.pl, taką samą czcionką jak artykuł w którym zawarto ww. nieprawdziwą informację, na okres 7 dni, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

ZNP wzywa TYSOL Sp. z o.o. do usunięcia z artykułu zamieszczonego na portalu www.tysol.pl pt. „Tego jeszcze nie było - flaga narodowa jako wycieraczka do butów”, następującego fragmentu: „Przypomnę dwa fakty. Manifestacja ZNP pod URM-em, gdzie na stos kredy ktoś bezmyślny rzucił polską flagę.”, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania niniejszego pisma.

Informujemy, że w przypadku nieuwzględnienia ww. wezwań, Związek Nauczycielstwa Polskiego skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

W artykule zamieszczonym na portalu tysol.pl Janusz Wolniak stwierdza co następuje: „Przypomnę dwa fakty. Manifestacja ZNP pod URM-em, gdzie na stos kredy ktoś bezmyślny rzucił polską flagę.”

Twierdzenie Janusza Wolniaka, że w trakcie manifestacji zorganizowanej przez ZNP doszło do rzucenia flagi Rzeczypospolitej Polskiej na kopiec kredy jest nieprawdziwe. Potwierdza to pismo Komendanta Stołecznego Policji z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz pismo Komendanta Rejonowego Policji KRP Warszawa I z dnia18 stycznia 2017 r., jak również oświadczenie firmy sprzątającej kopiec usypany z kredy z dnia 21 listopada 2016 r.

Janusz Wolniak podając ww. wskazane nieprawdziwe informacje, nie tylko wprowadził czytelników portalu tysol.pl w błąd, ale de facto zarzucił uczestnikom manifestacji  zorganizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego popełnienie przestępstwa stypizowanego w art. 137 § 1  Kodeksu karnego. Art. ten stanowi bowiem, że kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Rozpowszechnianie ww. nieprawdziwych informacji narusza dobra osobiste Związku Nauczycielstwa Polskiego, tj. dobre imię, wiarygodność, wizerunek i renomę Związku i naraża ZNP na utratę zaufania niezbędnego do prowadzenia działalności związkowej. W świetle powyższego wezwanie ZNP należy uznać za konieczne i uzasadnione.

Załączniki

1) pismo Komendanta Stołecznego Policji z dnia 28 grudnia 2016 r.

2) pismo Komendanta Rejonowego Policji KRP Warszawa I z dnia18 stycznia 2017 r.,

3) oświadczenie firmy sprzątającej kopiec usypany z kredy z dnia 21 listopada 2016 r.

TYSOL Sp. z o.o przeprasza ZNP za zamieszczenie nieprawdziwej informacji na portalu tysol.pl TUTAJ.