Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2017-03-22 11:19:40

Komunikat, rozmowy 21.03.2017

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec nowego modelu finansowania oświaty MEN. Związek Nauczycielstwa Polskiego dementuje przedstawione w mediach informacje o rzekomym podsumowaniu prac grup roboczych, a także dokonania jakichkolwiek ustaleń. Fakt ten jest przykładem dezinformowania opinii publicznej.

21 marca 2017 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się wspólne spotkanie grup roboczych, które pracują w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W trakcie spotkania  dyrektorzy departamentów Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawili ustne informacje dotyczące:

- doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- ścieżki awansu zawodowego nauczycieli pracujących za granicą,

- organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach,

- urlopu dla poratowania zdrowia.

Ponadto, przedstawiona została informacja uzupełniająca dotycząca nowego modelu finansowania oświaty, a także propozycja zmieniająca zasady finansowania dodatku za warunki pracy.

Mimo żądań przedstawicieli ZNP strona reprezentująca Ministerstwo nie odniosła się do stanowiska związku w sprawie nowego modelu wynagradzania nauczycieli, w tym likwidacji dodatków: socjalnego, mieszkaniowego, wiejskiego oraz dodatku na zagospodarowanie. Nie odniesiono się również do stanowiska ZNP dot. czasu pracy, awansu zawodowego i braku zgody na rozszerzenie skali ocen.

Osoby reprezentujące ZNP, podczas spotkania w dniu 21 marca br., kilkakrotnie zgłaszały uwagi dotyczące zakresu i przebiegu dotychczasowych rozmów, widząc ich bezcelowość i jednocześnie obawiając się, że sam fakt uczestniczenia przedstawicieli ZNP w pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników i powołanych w jego ramach grup roboczych, będzie legitymizował późniejsze rozwiązania przyjęte przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Związek Nauczycielstwa Polskiego dementuje przedstawione w mediach informacje o rzekomym podsumowaniu prac grup roboczych, a także dokonania jakichkolwiek ustaleń. Fakt ten jest przykładem dezinformowania opinii publicznej, manipulowania faktami, a także dowodem bezprecedensowego nieliczenia się z opinią wyrażaną przez partnera społecznego.

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się autentycznych rozmów i konsultacji. Domagamy się rozmów i rozstrzygnięć uwzględniających stanowiska i opinie poszczególnych partnerów społecznych. Jesteśmy przeciwni grze pozorów i próbie wmanipulowania ZNP w rozwiązania, które są niekorzystne dla pracowników.

Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda upublicznienia stenogramu z posiedzenia grup roboczych, które odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej  21 marca 2017 r.

W imieniu przedstawicieli reprezentujących ZNP podczas rozmów w MEN

Krzysztof Baszczyński

Wiceprezes ZG ZNP

 

OPINIA ZNP dotycząca propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

O propozycjach MEN pisał szczegółowo Głos Nauczycielski. Przeczytaj te teksty, by wiedzieć, co Cię czeka!

Nowy system wynagradzania: zamiast podwyżek mogą przyjść cięcia – GN nr 10.

Czy zamiast obiecanego przez premier Beatę Szydło “harmonogramu podwyżek” nauczycieli czeka “harmonogram obniżek”? A także konieczność przepracowania np. miesiąca bez pensji albo dodatku motywacyjnego? Dotarliśmy do szczegółów nowego, zaprojektowanego przez MEN systemu wynagradzania nauczycieli  - cały tekst przeczytasz w Głosie nr 10/2017 i w e-wydaniu.

Pomóż rządowi! Zapłać za podwyżkę! – GN nr 11.

Nauczycielu, liczysz na podwyżkę obiecaną przez rząd? Uważaj, bo podwyżkę możesz sfinansować sam – z własnych pieniędzy, m.in. z funduszu świadczeń socjalnych. O tym świadczy projekt przygotowany przez MEN - cały tekst przeczytasz w Głosie nr 11/2017 i w e-wydaniu.