Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2017-03-24 09:51:32

STRAJK 31.03.2017

Wszystkie materiały w jednym miejscu!

PLAKAT – pobierz, wydrukuj i wywieś!

ULOTKA

FILM ZNP

UCHWAŁA ZG ZNP 7 marca 2017 r.

List Prezesa ZNP do pracowników oświaty

List Rodziców do strajkujących

List Prezesa ZNP do Rodziców

NASZA TABLICA wydrukowana w Głosie Nauczycielskim nr 11 EWYDANIE

LOGO

FILM: Dlaczego strajkujemy?

Nasze żądania mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Działania ZNP podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych!

O co walczymy?

- o podwyższenie statusu zawodowego! Domagamy się 10% podwyżki oraz wzrostu udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu. DLACZEGO? Od pięciu lat nie było podwyżek w oświacie! Obecnie ministerstwo edukacji przygotowuje nowy system wynagradzania nauczycieli, proponując likwidację tzw. średnich wynagrodzeń i niektórych dodatków. To może oznaczać zmniejszenie płac nauczycieli, czyli czeka nas obniżka wynagrodzeń!

- o miejsca pracy! Żądamy niedokonywania wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do 31 sierpnia 2022 r. DLACZEGO? Bo w ciągu następnych pięciu lat reforma edukacji może spowodować ogromne zwolnienia w oświacie!

- o utrzymanie warunków pracy i płacy! Żądamy niedokonywania na niekorzyść zmian warunków pracy do 31 sierpnia 2022 r. DLACZEGO? Bo w wyniku reformy edukacji każdy może stracić zatrudnienie na dotychczasowych zasadach!