Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-05-31 13:00:13

Informacja o zasadach udzielania przez ZG ZNP

porad prawnych drogą elektroniczną

W związku z licznymi wątpliwościami i interwencjami Zarząd Główny ZNP przypomina, że odpowiedzi na wysyłane do nas drogą elektroniczną pytania prawne udzielane są wyłącznie członkom ZNP.
 
Pytania należy kierować na adres: porady@znp.edu.pl za pośrednictwem okręgów lub oddziałów ZNP (z ich kont e-mail założonych na serwerze ZG ZNP) lub indywidualnie - w tym przypadku powinny one być wysyłane z imiennych kont e-mail założonych na serwerze ZG ZNP. W celu ubiegania się o założenie indywidualnego konta mailowego konieczne jest wypełnienie tego formularza i odesłanie go pocztą do Zarządu Głównego ZNP (00-950 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8, Zespół Organizacji i Promocji Związku).
Na pytania niespełniające powyższych wymogów odpowiedzi nie będą udzielane.

Odpowiedzi na pytania spełniające wyżej wymienione warunki będą przesyłane bezpośrednio zainteresowanym, a porady mające charakter uniwersalny będą dodatkowo publikowane w dziale "Porady prawne" na stronie internetowej ZNP.