Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2017-04-21 12:58:45

Status zawodowy pracowników pedagogicznych

Zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

W związku z pojawiającymi się informacjami o możliwości przywrócenia statusu nauczyciela pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (pracowników tych przepisy ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  pozbawiły uprawnień wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela), Związek Nauczycielstwa Polskiego wyjaśnia, że jest to kolejna próba dezinformacji, a także rozbudzania nadziei wśród pracowników.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w kwestii przywrócenia ww. pracownikom uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności zapisów ustawy o pieczy zastępczej z Konstytucją RP. Po odrzuceniu wniosku przez Trybunał Związek rozpoczął intensywne rozmowy z resortem pracy w celu wypracowania ustawowych rozwiązań, które pozwoliłyby na zrekompensowanie pracownikom placówek opiekuńczo-wychowawczych między innymi utraconego wynagrodzenia. Nadzieja na rozwiązanie problemu pojawiła się w 2015 r., kiedy ówczesna opozycja (posłowie PiS) wniosła projekt poselski, który zakładał przywrócenie ww. grupie zawodowej praw pracowniczych utraconych w wyniku wejścia w życie przepisów ustawy o pieczy zastępczej. Projekt ten został jednak odrzucony (podczas pierwszego czytania) przez ówczesną koalicję PO-PSL. Związek Nauczycielstwa Polskiego postanowił ponowić tę sprawę po wyborach parlamentarnych, będąc przekonanym, że posłowie, którzy wnieśli projekt będą chcieli zrealizować go po wygranych wyborach parlamentarnych.

12 kwietnia 2016 r. ZNP wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o rozwiązanie - w drodze zmian ustawowych - istniejącego problemu. W międzyczasie zwróciliśmy się również do minister Elżbiety Witek, szefa Gabinetu Politycznego Premiera o poparcie naszych działań. To właśnie pani minister była posłem sprawozdawcą, kiedy w 2015 r. procedowano w Sejmie projekt poselski PiS.

24 maja 2016 r. ZNP zwrócił się do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS Ryszarda Terleckiego o podjęcie przez Klub inicjatywy poselskiej, w celu przywrócenia statusu nauczyciela pracownikom pedagogicznym zatrudnionym przed dniem 1 stycznia 2004 r. w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wszystkie podjęte przez Związek działania nie spotkały się z zainteresowaniem przedstawicieli rządu, jak również posłów PiS, którzy obecnie stanowią większość parlamentarną i mogliby bez problemu  „przegłosować” korzystne dla tej grupy zawodowej rozwiązania. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego doprowadził we wrześniu 2016 r. do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w celu ostatecznego rozstrzygnięcia tej kwestii. To właśnie podczas posiedzenia Rady wiceminister pracy, a także wiceminister edukacji, oświadczyli, że nie ma żadnych szans na przywrócenie pragmatyki nauczycielskiej wobec pracowników, którzy utracili status nauczycieli w wyniku niekorzystnych rozwiązań zawartych w ustawie o pieczy zastępczej. Jednocześnie strona rządowa zobowiązała się, że zaproponuje inne rozwiązanie, które w części zrekompensuje tym pracownikom utracone prawa. Do chwili obecnej, mimo trwającej korespondencji, nic w tej sprawie nie zostało zrobione.

10 marca 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłała na ręce Prezesa ZNP negatywne stanowisko dotyczące przedmiotowej sprawy. W tej sytuacji kierownictwo ZNP, opierając się o deklaracje przedstawicieli rządu - składane podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego - domaga się przyjęcia korzystnego rozstrzygnięcia dla tej grupy zawodowej.

STANOWISKO MPiPS