Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2017-06-14 15:54:24

Komunikat z posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego

13 czerwca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Przedstawiciele ZNP poddali w wątpliwość cel posiedzenia wobec przesłania do konsultacji społecznych projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt ten wprowadza zmiany w ustawie Karta Nauczyciela.  

Jednocześnie przedstawiciel ZNP zarzucił Ministerstwu złamanie postanowień zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada  2016 r., w którym wyraźnie stwierdza się, że zadaniem Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty jest wypracowanie rozwiązań systemowych w dziedzinie edukacji. Zespół nie przyjął wspólnych ustaleń. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytycznie ocenił większość propozycji przedstawionych przez MEN.

Wobec powyższego przedstawiciel ZNP zaproponował, aby po zakończeniu konsultacji odbyło się ponowne spotkanie Zespołu w celu wypracowania wspólnych propozycji zmian w ustawie Karta Nauczyciela, które zostaną przedłożone Radzie Ministrów. Zastosowanie innej procedury oznacza, że dotychczasowe posiedzenia Zespoły były fikcją.