Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2017-10-11 12:19:05

Placówki opiekuńczo-wychowawcze w Radzie Dialogu Społecznego

Z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego 12 października w Radzie Dialogu Społecznego odbędzie się spotkanie w sprawie rozwiązania kwestii pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, których ustawa o pieczy zastępczej wykluczyła z pragmatyki nauczycielskiej.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.