Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2017-11-28 12:15:30

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli jako element dialogu społecznego w Europie

Seminarium ETUCE 27-28 listopada 2017 r.

Europejski Komitet Związków Zawodowych Oświaty i Nauki (ETUCE), europejska struktura Międzynarodówki Edukacyjnej (EI), rozpoczął w roku 2017 realizację nowego projektu współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej, którego celem jest przeanalizowanie, w jakim stopniu edukacyjne związki zawodowe w swoich działaniach podejmują tematykę związaną z  kształceniem i doskonaleniem nauczycieli oraz na ile tematyka ta jest obecna w dialogu społecznym. ZNP jest jedną z kilku organizacji związkowych zaproszonych do współpracy w tym projekcie. Celem projektu jest także zapoznanie się z przykładami ciekawych rozwiązań / modeli kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Europie. Jednym z efektów projektu ma być przygotowanie rekomendacji dla organizacji członkowskich ETUCE (to 142 związki zawodowe), jak podejmować i reprezentować kwestie związane z zawodowymi potrzebami nauczycielek i nauczycieli w codziennej działalności.

W 27-28 listopada w siedzibie ZG ZNP w Warszawie odbyło się pierwsze z trzech planowanych w ramach projektu seminariów regionalnych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele i przedstawicielki 27 związków zawodowych z 13 krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz z Finlandii, Szkocji i Cypru. W seminarium brała udział także Susan Flocken, dyrektor ETUCE, specjaliści ETUCE w zakresie polityki edukacyjnej EU oraz prof. Howard Stevenson z Uniwersytetu w Nothingham, który jest ekspertem naukowym w projekcie. Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego na rzecz kształcenia i doskonalenia nauczycieli przedstawił Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Uczestniczki i uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowatorskim modelem przygotowania przyszłych nauczycieli do pracy pedagogicznej w Szkole Edukacji, projekcie realizowanym przez Uniwersytet Warszawski i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz przedyskutować interesujące ich aspekty tego przedsięwzięcia z przedstawicielami kadry naukowej i dydaktycznej Szkoły Edukacji, m.in. prof. Jolantą Sujecką-Zając, która pełni funkcję dyrektorki Szkoły.

Natomiast koncepcję przygotowania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej realizowaną na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego podczas seminarium przedstawiła prof. Małgorzata Żytko.


Galeria zdjęć