Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2018-01-04 11:19:49

Działalność Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP od czerwca do listopada 2017 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Krajowej Sekcji podsumował wyniki sondażu w sprawie planowanych ruchów kadrowych wobec pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w gimnazjach i szkołach, w których od 1 września 2017 r. prowadzone będą klasy gimnazjów.

Analiza powyższych danych była przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Prezydium i Zarządu Krajowej Sekcji, które odbyły się odpowiednio 12 i 13 listopada 2017 r. Przedmiotem obrad w tych dniach były również kwestie dotyczące wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, w związku z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

W wyniku ustaleń przyjętych podczas obrad  Krajowa Sekcja wystąpiła do przewodniczących okręgowych sekcji o zebranie informacji na temat powierzania pracownikom administracji zadań, które nie powinny być realizowane na stanowiskach przez nich zajmowanych.  Z uzyskanych przez Krajową Sekcję danych wynika bowiem, że w przypadku likwidacji stanowiska głównego księgowego, w związku z powstaniem centrum usług wspólnych, dyrektorzy szkół powierzają wykonywanie niektórych zadań w zakresie księgowości i płac – pracownikom zatrudnionym na innych stanowiskach pracy, np. sekretarza szkoły.

Ponadto Krajowa Sekcja zwróciła się do Prezesów Okręgów ZNP o przekazanie do zarządów oddziałów ZNP materiałów informacyjnych dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych, w kontekście zmiany przepisów rozporządzenie Rady Ministrów z 2009 r.

Przewodnicząca Krajowej Sekcji uczestniczy w posiedzeniach Prezydium ZG ZNP. W okresie sprawozdawczym wzięła udział w spotkaniu szkoleniowym zorganizowanym przez Okręg Dolnośląski i Opolski, w dniach 3-5 listopada 2017 r. oraz w uroczystości 28. Święta Okręgu Łódzkiego ZNP, w dniu 11 listopada 2017 r.