Wydrukuj artykuł

contact

Polish Teachers' Union - ZNP Central Committee

ul. J. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa
Poland

tel. 0048 /22/ 31-89-209
tel. 0048 /22/ 31-89-206    
fax 0048 /22/ 31-89-208

e-mail: znp@znp.edu.pl


Bank BPH S.A. O/Warszawa
PL 50-10600076-0000401020004465


E-mails to International Cooperation Department:

Dorota Obidniak - Coordinator of International Cooperation and Educational Projects: obidniak@znp.edu.pl

Joanna Siecińska - Foreign Affairs Officer: tlumacz@znp.edu.pl

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Zatrudnienie wg SIO
Płace, stażysta
Pensje i autonomia