Działy

Box reklamowy
Box reklamowy
2010-06-21 07:11:52

Zbiórka podpisów pod inicjatywą na Kongresie Kobiet

Związek Nauczycielstwa Polskiego razem z Fundacją Feminoteka zbierał podpisy pod obywatelskim projektem inicjatywy ustawodawczej „Przedszkole dla każdego dziecka” podczas II Kongresu Kobiet, który odbywał się 18-19 czerwca w Sali Kongresowej w Warszawie.

Czytaj dalej »
2010-06-17 07:25:27

Konferencja "Przyszłość bibliotek szkolnych"

W środę, 16 czerwca 2010 r. odbyła się w siedzibie ZG ZNP w Warszawie konferencja „Przyszłość bibliotek szkolnych” zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Czytaj dalej »
2010-06-15 07:36:16

Pikieta ZNP 14 czerwca 2010 r.

Pikieta 14 czerwca 2010 r.

Ponad 400 pracowników oświaty z całej Polski domagało się przesunięcia terminu wprowadzenia zmian w kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zmian w kształceniu zawodowym, które proponuje resort.

Czytaj dalej »
2010-06-11 08:28:17

Sejmowa komisja o kształceniu dzieci niepełnostrawnych

Kształcenie dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych w szkołach masowych było tematem obrad sejmowej Podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania w dniu 9 czerwca 2010 r. O zamierzeniach resortu edukacji w tym zakresie mówił podsekretarz stanu w MEN Zbigniew Włodkowski.

Czytaj dalej »
2010-06-10 08:45:57

Komunikat z posiedzenia Zespołu ds. analizy czasu i warunków pracy nauczycieli

MEN

8 czerwca 2010 r. odbyło się w ministerstwie edukacji drugie w tym półroczu posiedzenie Zespołu ds. analizy i czasu pracy nauczycieli. Ministerstwo poinformowało, ze zgodnie z postulatami strony związkowej wystąpiło o przekazanie raportów dotyczących warunków pracy nauczycieli do Głównego Inspektora Pracy oraz do Centralnego instytutu Ochrony Pracy.

Czytaj dalej »

Find news by date

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

likwidacja_KN_1
18.10.2016
Referendum