Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-08-10 06:59:33

List ZNP do prezydenta Bronisława Komorowskiego ws. przedszkoli

- Wyrażam nadzieję, że w trosce o przyszłość naszego kraju będzie Pan stał na straży równego dostępu do edukacji, poprawy jakości i warunków kształcenia oraz upowszechniania edukacji przedszkolnej – napisał Sławomir Broniarz, prezes ZNP w specjalnym liście do prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W liście czytamy, że słowa o edukacji, które padły podczas orędzia wygłoszonego przez Prezydenta tuż po zaprzysiężeniu („Praca, mieszkania, żłobki i przedszkola nie mogą być przecież dobrem, o które trzeba z trudem walczyć”), mają szczególne  znaczenie dla środowiska edukacyjnego oraz rodziców.

- Rodzą bowiem nadzieję, że Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza o upowszechnieniu edukacji przedszkolnej „Przedszkole dla każdego dziecka” zyska Pana poparcie. Pod obywatelskim projektem, zainicjowanym przez ZNP, podpisało się ponad 150 tys. osób. Poparło go kilkanaście organizacji pozarządowych, rodziców, a nawet gmin, upatrujących w nim jedynej szansy na rozwiązanie problemu niewystarczającej liczby publicznych przedszkoli w Polsce. Liczymy, że ta obywatelska inicjatywa będzie Panu bliska – napisał prezes ZNP.

 
ZNP złoży w Sejmie podpisy pod inicjatywą dot. przedszkoli w środę, 11 sierpnia br.

 


List do Prezydenta RP

PB/MK/09/08/10

Warszawa, 09.08.2010

 

Szanowny Pan

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 

W związku z wyborem Pana na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i zaprzysiężeniem przed Zgromadzeniem Narodowym, mam zaszczyt i przyjemność przekazać Panu w imieniu Związku Nauczycielstwa oraz własnym, serdeczne gratulacje.

Pragnę jednocześnie wyrazić przekonanie, że edukacja jest i będzie obszarem Pana szczególnych zainteresowań. Wyrażam nadzieję, że w trosce o przyszłość naszego kraju będzie Pan stał na straży równego dostępu do edukacji, poprawy jakości i warunków kształcenia oraz upowszechniania edukacji przedszkolnej.

W swoim orędziu wygłoszonym 6 sierpnia br. mówił Pan m.in., że przed Polską stoją nowe wyzwania, zaliczając do nich poprawę jakości edukacji i zapewnienie jak najszerszego dostępu do niej. Pozwolę sobie zacytować fragment: „Edukacja, Internet i aktywność obywatelska określą nasze miejsce w świecie przyszłości, nie tylko teraźniejszości. Musimy wspólnym wysiłkiem likwidować bariery utrudniające start życiowy młodych ludzi. Praca, mieszkania, żłobki i przedszkola nie mogą być przecież dobrem, o które trzeba z trudem walczyć”. Te słowa mają szczególne znaczenie dla środowiska edukacyjnego oraz rodziców. Rodzą bowiem nadzieję, że Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza o upowszechnieniu edukacji przedszkolnej „Przedszkole dla każdego dziecka” zyska Pana poparcie.

Pod obywatelskim projektem, zainicjowanym przez ZNP, podpisało się ponad 150 tys. osób. Poparło go kilkanaście organizacji pozarządowych, rodziców, a nawet gmin, upatrujących w nim jedynej szansy na rozwiązanie problemu niewystarczającej liczby publicznych przedszkoli w Polsce. Liczymy, że ta obywatelska inicjatywa będzie Panu bliska.

Panie Prezydencie,

proszę przyjąć najlepsze życzenia pomyślności i sukcesów w sprawowaniu niezwykle odpowiedzialnej misji.

 
Z wyrazami szacunku,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego