Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-08-10 10:04:38

Cyberprzemoc

Bruksela, 18-19 lutego 2010 r.

„Nauczycielskie związki zawodowe wobec przemocy w szkole”

W dniach 18-19 lutego 2010 r. odbyło się w Brukseli seminarium ETUCE na temat cyberprzemocy czyli przemocy z użyciem mediów elektronicznych (Internetu i telefonów komórkowych). Seminarium zatytułowane „Nauczycielskie związki zawodowe wobec przemocy w szkole” zorganizował Europejski Komitet Związków Zawodowych Oświaty i Nauki (ETUCE). Uczestniczyli w nim przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli z całej Europy, a mianowicie z Cypru, Francji, Niemiec, Grecji, Litwy, Polski, Portugalii, Słowacji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Celem seminarium było opracowanie strategii związkowych dotyczących przeciwdziałania cyberprzemocy oraz wymiana dobrych praktyk radzenia sobie z cyberprzemocą w szkole takich jak np. wprowadzenie kodeksu postępowania przewidującego podjęcie odpowiednich środków przeciwdziałających występowaniu cyberprzemocy w szkole. Uczestnicy seminarium dyskutowali o związkowych strategiach rozwiązywania problemu przemocy wobec nauczycieli oraz o wprowadzeniu w życie Europejskiego Porozumienia Ramowego o Przemocy i Prześladowaniu w sektorze edukacji. Pracowali oni również w grupach roboczych poświęconych metodom przeciwdziałania przemocy w internecie oraz związkowym strategiom radzenia sobie z cyberprzemocą.

Wśród poruszonych kwestii znalazły się m.in. bezpieczeństwo nauczycieli w internecie, psychologiczne aspekty cybeprzemocy wobec nauczycieli, europejskie ustawodawstwo w sprawie cyberprzemocy oraz  przewodnik dla nauczycieli dotyczący cyberprzemocy z punktu widzenia dostawców usług.

Na seminarium zaproszono specjalistów reprezentujących takie instytucje jak Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, INSAFE (Europejska sieć ośrodków edukacyjnych promująca bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z Internetu i telefonów komórkowych), N.E.P.E.S. (Sieć Europejskich Psychologów w Systemie Edukacji), Ośrodek Badań ds. Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Namur oraz międzynarodowy operator telefonii komórkowej Vodafone. Pracownicy naukowi specjalizujący się w cyberprzemocy w sektorze edukacji podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami z uczestnikami seminarium. Eksperci przedstawili dane zebrane na podstawie pierwszej ankiety o cyberprzemocy, którą wypełniły w listopadzie 2009 r. wszystkie organizacje członkowskie ETUCE. Na kwiecień 2010 r. planowane jest rozesłanie drugiej ankiety o przemocy w internecie.

Lutowe seminarium to pierwsze spotkanie w ramach nowego projektu. Konferencja zamykająca projekt odbędzie się w Bratysławie na początku czerwca.

ZNP reprezentowała na seminarium Joanna Siecińska.

Więcej informacji dotyczących nowego projektu można znaleźć na stronie: www.edu-osh.eu.