Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-08-10 10:05:43

Światowy Tydzień Działań w Polsce

Podsumowanie akcji

Światowy Tydzień Działań

Światowa Kampania na rzecz Edukacji

W dniach 19-25 kwietnia 2010 r. odbył się Światowy Tydzień Działań organizowany przez Światową Kampanię na rzecz Edukacji, którego celem było skłonienie światowych przywódców do działania na rzecz Edukacji dla Wszystkich oraz zwrócenie ich uwagi na kwestię jej finansowania. Hasłem głównym tegorocznej kampanii było: „Cel 1: Edukacja dla Wszystkich”, któremu towarzyszył apel: „Sfinansuj ją już teraz!”.

W tegoroczną edycję Światowego Tygodnia Działań nie włączyło się jednak wiele szkół (w przeciwieństwie do roku ubiegłego) z powodu informacji o tragicznej katastrofie samolotu prezydenckiego lecącego na uroczystość obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Nieliczne polskie szkoły, które wzięły udział w światowej akcji zaproponowały swoim podopiecznym szereg działań. Najważniejszym wydarzeniem była Największa Lekcja Świata poświęcona kwestii dostępu do edukacji i finansowania edukacji, która odbyła się we wszystkich szkołach 20 kwietnia br. Niektórzy nauczyciele uwzględnili aspekt edukacji dla wszystkich w ramach zajęć z różnych przedmiotów przez cały tydzień trwania akcji. Rozmawiano między innymi o poziomie edukacji w Afryce i konieczności zwiększenia nakładów finansowych na ten cel. 

Z uwagi na fakt, że tegoroczny Światowy Tydzień Działań zbiega się z przygotowaniami do Światowych Mistrzostw w Piłce Nożnej mających miejsce po raz pierwszy w historii w Afryce, w ponad 100 krajach na świecie gwiazdy sportowe włączyły się w działania na rzecz powszechnego dostępu do edukacji. Polskie szkoły również skontaktowały się z lokalnymi  sportowcami, których zaprosiły na spotkanie z uczniami. W swoich przemówieniach goście mówili o osiągnięciach znanych piłkarzy i roli edukacji w życiu sportowców. Zorganizowano również spotkania z młodzieżowymi drużynami piłki nożnej i ich trenerami. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali prezentacje poświęcone mistrzom olimpijskim. Przeprowadzono konkursy wiedzy na temat historii piłki nożnej.

Z okazji Światowego Tygodnia Działań szkoły przygotowały również programy artystyczne. Nie zabrakło ekspozycji wizualnych poświęconych tematyce edukacji oraz inscenizacji z udziałem uczniów. Zorganizowano konkursy prac plastycznych w formie plakatów, np. „Szkoła marzeń”. Wyeksponowano na gazetkach szkolnych informacje dotyczące edukacji ukazanej w wielu aspektach. Szkoły zadbały również o kontakt z przedstawicielami władz samorządowych odpowiedzialnych za finansowanie szkół, których zaprosiły do udziału w debacie o problemach związanych z finansowaniem edukacji na szczeblu lokalnym. Spotkania te stanowiły doskonałą okazję do zaprezentowania dokonań poszczególnych szkół i omówienia budżetu szkół uczestniczących w akcji. Dzięki podobnym działaniom szkoły udowodniły, że warto inwestować w edukację.