Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-08-10 10:07:30

Zbliża się Światowy Tydzień Działań!

19-25 kwietnia 2010 r.

Światowa Kampania na rzecz Edukacji (Global Campaign for Education) to międzynarodowa sieć obejmująca organizacje promujące ideę, zgodnie z którą każdy ma prawo do bezpłatnej edukacji publicznej dobrej jakości. Każdego roku w kwietniu GCE organizuje Światowy Tydzień Działań, w ramach którego tysiące organizacji i związków zawodowych prowadzi kampanie w ponad 100 krajach, aby upewnić się, że ich rządy robią wszystko, co w ich mocy w dziedzinie edukacji.

W zeszłym roku  prawie 14 milionów ludzi wzięło udział w Największej Lekcji Świata.

W tym roku tematem przewodnim jest finansowanie edukacji.

Istnieje obawa, że Milenijne Cele Rozwoju nie zostaną spełnione do 2015 r., co spowodowane jest pogarszającą się sytuacją finansową wielu państw, pogłębiającym się kryzysem finansowym, brakiem dostępu do edukacji oraz dysproporcją w jakości nauczania. Stanowi to wyraźny sygnał dla rządów krajów, które powinny podjąć działania, aby zmniejszyć dysproporcje społeczne oraz dysproporcje w dostępie do edukacji.

Tegoroczna Światowa Kampania na rzecz Edukacji zbiega się ze światowym kryzysem finansowym oraz z przygotowaniami do Światowych Mistrzostw w Piłce Nożnej, które po raz pierwszy w historii odbędą się w Afryce. Tegoroczny Światowy Tydzień Działań odbędzie się w dniach 19-25 kwietnia br.

Proponowanym hasłem głównym tegorocznej kampanii jest: „Cel 1: Edukacja dla Wszystkich”, któremu będzie towarzyszyć apel: „Sfinansuj ją już teraz!”.

Głównym punktem programu jest Największa Lekcja Świata, której celem jest:

- skłonienie światowych przywódców do działania na rzecz Edukacji dla Wszystkich poprzez akcje realizowane w ramach Światowych Mistrzostw w Piłce Nożnej (czerwiec/ lipiec), szczytu G8 (czerwiec) i szczytu Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku (wrzesień);

- zebranie 30 milionów podpisów pod deklaracją popierającą Edukację dla Wszystkich;

- zachęcenie polityków (przede wszystkim przedstawicieli rządu oraz lokalnych leaderów/ posłów; słowem każdego, kto może mieć wpływ na wprowadzanie w życie idei Edukacji dla Wszystkich) do udziału w Lekcji dla Wszystkich oraz do wygłoszenia przemówienia na temat finansowania systemu edukacji; proponujemy przedstawić mu wyniki ukazujące dotychczasowy wkład rządu w edukację i poprosić go o złożenie obietnicy dotyczącej dalszego finansowania edukacji;

- zwrócenie uwagi na fakt, że miliony dzieci oraz osób dorosłych nie umieją czytać ani pisać, gdyż nie dane im było uczęszczać do szkoły;

- przypomnienie obietnic złożonych przez światowych przywódców oraz faktu niedotrzymania tych obietnic;

- omówienie celów tegorocznej kampanii „Cel 1: Edukacja dla Wszystkich” przy okazji Światowych Mistrzostw w Piłce Nożnej w 2010 r. oraz działań gwiazd światowej piłki nożnej i organizacji piłkarskich mających na celu zachęcenie wielbicieli piłki nożnej na całym świecie do udziału w akcji wspierającej dzieci pozbawione szansy na edukację;

- pokazanie, że uczniowie, jeśli tylko chcą, mogą czynnie uczestniczyć w inicjatywach na szczeblu światowym;

- zwrócenie uwagi na kwestię finansowania edukacji oraz zachęcenie rządów krajów oraz lokalnych władz do przeznaczania większej puli pieniędzy na rzecz edukacji celem poprawy sytuacji sektora edukacji i standardów nauczania oraz włączenie mediów w kampanię.

Największa Lekcja Świata, czyli Lekcja dla Wszystkich, odbędzie się 20 kwietnia i będzie poświęcona kwestii dostępu do edukacji.

W ponad 100 krajach na świecie gwiazdy sportu włączą się w działania na rzecz powszechnego dostępu do edukacji. Zamierzamy spędzić ten dzień w wyjątkowo miły sposób i wejść do historii ustanawiając nowy rekord pod względem liczby uczestników Największej Lekcji Świata odbywającej się jednocześnie we wszystkich krajach biorących udział w Światowym Tygodniu Działań.

Proponujemy zatem skontaktować się z organizacjami sportowymi oraz przedstawić im propozycję planu działania:

- prośbę o włączenie się do akcji; zaproszenie do udziału w działaniach na szczeblu lokalnym sportowców, którzy przekazaliby wiadomość w ramach kampanii na rzecz edukacji i którzy występowaliby w charakterze rzecznika w tej sprawie zgodnie z hasłem: ”Cel 1: Edukacja  dla Wszystkich. Sfinansuj ją już teraz!”;

- w przypadku krajów członkowskich FIFA, organizatorzy lub zwolennicy kampanii powinni spotkać się z przedstawicielami organizacji sportowych, aby wyjaśnić im porozumienie zawarte między Światową Kampanią na rzecz Edukacji a FIFA w sprawie promowania edukacji i inwestowania w edukację w ramach akcji „Edukacja dla Wszystkich”.

Dobrym pomysłem będzie zaproszenie lokalnego polityka do udziału w lekcji, w czasie której uczniowie mogą wyrecytować wiersze lub przeczytać krótkie opowiadania mówiące o znaczeniu edukacji w dzisiejszym świecie. Można również zaprosić lokalną gwiazdę sportową (piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, itd.) do udziału w turnieju sportowym w charakterze sędziego.

Proponujemy Państwu przeprowadzenie następujących działań na szczeblu lokalnym:
- udostępnienie boisk szkolnych, stadionów jak największej liczbie osób w czasie turniejów sportowych czy zajęć na temat finansowania edukacji;

- wystąpienie/ lekcja na temat finansowania edukacji celem zachęcenia władz do przeznaczania większej puli pieniędzy na rzecz edukacji oraz poprawy sytuacji systemu edukacji i standardów nauczania oraz włączenie mediów w kampanię.

Należałoby również posłużyć się informacjami ukazującymi sytuację sektora edukacji na przestrzeni lat, aby zlokalizować słabe punkty dotychczasowej polityki edukacyjnej. Można również zebrać lokalne informacje/ historie dotyczące poszczególnych szkół (ile pieniędzy przeznaczanych jest na jednego ucznia, przykłady finansowania szkół pojmowanego jako promowanie edukacji, wpływ niedofinansowania szkół na ich funkcjonowanie i przyszłość dzieci).

Warto przygotować informacje na temat:
- części budżetu przeznaczonej na edukację (jakieś zmiany w ostatnich latach?; jaki procent ogółu?; czy założone cele były osiągnięte?),
- występowania opłat (w zgodzie z obowiązującym prawem?; czy są one pobierane?/ czy są oficjalne/ nieoficjalne?),
-  przejrzystości w finansowaniu edukacji (czy lokalne społeczności mogą monitorować przepływ pieniędzy na szczeblu lokalnym?),
- wynagrodzenia nauczycieli (czy jest płacone na czas?; czy jest to pensja wystarczająca na utrzymanie?; czy rząd opiera się na zatrudnianiu niewykwalifikowanych nauczycieli lub nauczycieli na umowę, aby zaoszczędzić na edukacji?; czy istnieje plan mający na celu uatrakcyjnienie zawodu nauczyciela wśród kobiet?),
- budżetu ustalanego ze względu na kwestie płciowe (czy zawiera specjalny przydział środków na programy zaadresowane do dziewcząt?),
-  programów zaadresowanych do grup zmarginalizowanych lub wykluczonych ze społeczeństwa (posyłanie ich dzieci do szkoły, bezpłatne posiłki, stypendia czy dowóz dzieci do szkoły?).

Zachęcamy organizatorów (regionalnych i lokalnych, w tym poszczególne szkoły) do monitorowania liczby uczestników w wydarzeniach zorganizowanych w ramach Światowego Tygodnia Działań. Dane te powinny następnie zostać przekazane do centrali (ZNP) oraz do rządów krajów (aby miały świadomość, ile osób popiera ideę zwiększonego inwestowania w edukację).
 

Szkoły oraz inne placówki zainteresowane udziałem w Światowym Tygodniu Działań proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną na tlumacz@znp.edu.pl, faksem pod numer (022) 31 89 219 lub pocztą na poniższy adres:
 

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego
ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa
z dopiskiem Światowy Tydzień Działań
 
 
 
 

Formularz potwierdzenia udziału

Niniejszy formularz pomoże nam oszacować liczbę uczestników Największej Lekcji Świata w 2010 r. Na tej podstawie dowiemy się, czy w tym roku uda się nam pobić dotychczasowy rekord świata.

Prosimy Państwa o wypełnienie formularza potwierdzenia udziału dostępnego w wersji polskiej lub angielskiej.

Jeśli zdecydują się Państwo na wypełnienie formularza polskiego, prosimy przesłać go na adres ZNP.

W przypadku wypełnienia formularza w wersji angielskiej, prosimy Państwa o przesłanie go bezpośrednio na adres siedziby Światowej Kampanii na rzecz Edukacji w Republice Południowej Afryki (drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną).

formularz w języku polskim

formularz w języku angielskim