Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-10-07 12:20:34

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego w Skierniewicach

6 października 2010 r. prezes ZNP Sławomir Broniarz wziął udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego w Skierniewicach. W spotkaniu uczestniczyli Prezesi Ognisk ZNP.

Głównym celem spotkania było podjęcie uchwał dotyczących nadania tytułu Honorowego Członka ZNP, powołania Klubu Młodego Nauczyciela, przyjęcia Regulaminu przyznawania zapomóg oraz Regulaminu zasiłków statutowych, objęcia szczególną ochroną członków ZNP, a także kwestia powołania nowego Ogniska ZNP w Skierniewicach oraz wręczenie odznaczeń związkowych.