Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-12-09 13:25:33

40. Zjazd Delegatów

sprawozdanie z wizyty gości zagranicznych

W dniach 18-20 listopada 2010 r. odbył się w Warszawie 40. Zjazd Delegatów ZNP. Jubileuszowy zjazd przypadł na 80. rocznicę powstania siedziby ZNP oraz na 105-lecie istnienia związku.  

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprosił z tej okazji przedstawicieli wielu zaprzyjaźnionych związków zawodowych nauczycieli z Europy jak i z bardziej odległych rejonów świata.

Zagraniczni goście uczestniczyli w dwudniowym seminarium zatytułowanym „Nauczycielskie związki zawodowe wobec wyzwań europejskich”. 

Otwarcia seminarium międzynarodowego dokonał w dniu 18 listopada br. Prezes ZNP, Sławomir Broniarz, który wygłosił przemówienie na temat aktualnych wyzwań polskiej oświaty i nauki. Po przedstawieniu gościom programu seminarium, zaproszono gości do udziału w oficjalnej ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 105-lecia  istnienia ZNP. Miała ona miejsce przed budynkiem związku od strony Wybrzeża Kościuszkowskiego. W uroczystości prowadzonej przez Prezesa ZNP wzięła udział prezydent miasta Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Tego dnia została również odsłonięta tablica pamiątkowa umieszczona na ścianie Domu Nauczycielskiego – budynku wzniesionego ze składek nauczycieli na potrzeby ZNP przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w Warszawie. Tablica upamiętnia wzniesienie gmachu oraz jego budowniczych: architekta Teodora Bursze vel Bursche i inżyniera Antoniego Kowalskiego. W 2010 roku mija 80 lat od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Domu Nauczycielskiego.

Kolejnym punktem programu było oficjalne otwarcie Zjazdu, w czasie którego zabrał głos i powitał wszystkich przybyłych gości zagranicznych Premier RP, Donald Tusk.

Po oficjalnej uroczystości, goście zagraniczni wzięli udział w dalszej części seminarium. Jedną z omawianych kwestii była rola partnerów społecznych, czyli nauczycielskich związków zawodowych, w promowaniu i rozwijaniu Partnerstwa Wschodniego, którą omówiła przedstawicielka Departamentu ds. Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Maria Magdalena Budkus. Uczestnicy mieli również możliwość zaznajomienia się z osiągnięciami Klubu Młodego Nauczyciela zaprezentowanymi przez jego prezeskę, Hannę Bieniek. Jej wystąpienie otworzyło dyskusję na temat roli młodych ludzi w związkach zawodowych. Przedstawiciele z Estonii, Słowacji i Litwy omawiali kwestię członkostwa młodych w związkach zawodowych w ich krajach. W seminarium uczestniczył również Wiceprezydent miasta Warszawy, Włodzimierz Paszyński, który omówił rolę samorządów w kształtowaniu polityki edukacyjnej w dobie decentralizacji edukacji.  

19 listopada nasi goście zagraniczni wzięli udział w zjeździe, na którym pojawili się Wicepremier RP, Waldemar Pawlak, Przewodniczący OPZZ, Jan Guz oraz Przewodniczący SLD, Grzegorz Napieralski, którzy powitali grupę międzynarodową. Tego dnia wystąpił Sekretarz Generalny ETUCE, Martin Romer, który przedstawił kondycję edukacji w Europie, stojące przed nią wyzwania oraz osiągnięcia w tej dziedzinie. Głos zabrał również Sekretarz Generalny Autonomicznej Centrali Pracowników Haitańskich, Fignolé Saint Cyr, który serdecznie podziękował za pomoc humanitarną oferowaną przez ZNP nauczycielom z Haiti w wyniki tragicznego trzęsienia ziemi, które nawiedziło wyspę 12 stycznia 2010 r. Nasz gość z Haiti wygłosił drugie, o wiele dłuższe przemówienie, w ramach seminarium zorganizowanego dla gości zagranicznych. Objaśnił w nim system edukacji na Haiti, a także opowiedział o problemach ludności po katastrofie naturalnej.

W seminarium uczestniczyli Przewodniczący OPZZ, Jan Guz oraz Wiceprzewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski.

W Zjeździe wzięło udział 21 gości zagranicznych, a mianowicie.:

- przedstawiciel ETUCE, Martin Rømer, Sekretarz Generalny

oraz przedstawiciele:

- Bułgarii (SEB): Janka Takeva, Prezes i Kounka Damianova, Delegatka

- Czech (ČMOS-PŠ): Frantisek Dobsik, Prezes, i Zdenka La Sala, Sekretarz ds. międzynarodowych

- Estonii (EEPU): Sven Rondik, Prezes, i Evi Veesaar, Sekretarz ds. międzynarodowych

- Francji (SNES): Odile Cordelier, Sekretarz ds. międzynarodowych

- Niemiec (GEW): Ulrich Thöne, Prezes

- Haiti (CATH): Fignolé Saint Cyr, Sekretarz Generalny

- Węgier (SEH): Peter Horvath, członek Zarządu

- Izraela (ITU): Ogenia i Pesah Landesberg, Delegaci

- Litwy (FLESTU): Audrius Jurgelevicius, Prezes, i Tatjana Babrauskiene, Sekretarz ds. międzynarodowych

- Rumunii (ALMA MATER): Anton Hadar, Prezes i Razvan Bobulescu, Honorowy Prezes,

- Rosji (ESEUR) : Nikolai Kolabashkin, Sekretarz ds. międzynarodowych

- Słowacji (OZPSaV): Luboslav Simonovic, Wiceprezes, i Michal Mlcousek, Delegat

- Ukrainy (STESU): Mariya Jatseyko, Delegatka