Box reklamowy
Box reklamowy
2013-05-08 12:47:50

Odpowiedź ZUS na pismo KSEiR ZNP

w sprawie udostępniania informacji o liczbie i kwocie emerytur i rent wypłacanych nauczycielom w celu dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Czytaj dalej »
2012-01-12 12:08:54

Opinia ZG ZNP oraz KSEiR ZNP

dotycząca projektu ustawy z dnia ………. 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Czytaj dalej »

Find news by date

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Fakty 16.10.2017
roza
FOTO: Rajmund Nafalski / Głos Nauczycielski