Box reklamowy
Box reklamowy
2011-02-23 14:24:18

Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

* w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2010 r. w stosunku do 2009 r.; * w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2010 r.; * w sprawie kwoty bazowej w 2010 r.

Czytaj dalej »
2010-11-03 11:31:37

Komunikat z konferencji sprawozdawczo-wyborczej KSEiR ZNP

W dniach 5-6 października 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza KSEiR ZNP. Dokonano wyboru władz Sekcji na kadencję 2010-2014. Kol. Teresa Janiszewska została ponownie wybrana na przewodniczącą Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. Była jedyną kandydatką. Uzyskała 55 na 58 ważnie oddanych głosów.

Czytaj dalej »

Find news by date

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018