Wydrukuj artykuł

Nauczyciel Roku 2011

NR 2011

Głos Nauczycielski razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej już od dziesięciu lat wybiera najlepszego nauczyciela w Polsce.

Rokrocznie jury – zgodnie z regulaminem – spośród wszystkich wniosków konkursowych wybiera Szczęśliwą Trzynastkę finalistów. Spośród nich, jedna osoba zostaje Nauczycielem Roku, dwie osoby otrzymują wyróżnienia, a pozostała dziesiątka to Nominowani do tytułu Nauczyciel Roku.

To już tradycja
Stało się już tradycją, że rozstrzygnięcie Konkursu następuje w przededniu Dnia Edukacji Narodowej. Zwycięzców ogłaszamy podczas uroczystej Gali Finałowej, odbywającej się w Zamku Królewskim w Warszawie. Oprócz Finalistów Konkursu i zaproszonych przez nich gości, w Gali uczestniczą dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządu terytorialnego i instytucji oświatowych oraz oficjalni gości ze świata polityki, nauki i kultury.

W ciągu wszystkich edycji Konkursu na najlepszego nauczyciela wybraliśmy 117 laureatów, przestudiowaliśmy dziesiątki tysięcy stron, na których opisane są ich sukcesy. W naszym archiwum przechowujemy ponad 450 kg wniosków i dokumentów potwierdzających niezwykłe dokonania kandydatów. Takie, które liczą się nie tylko w finalistach olimpiad, ale także w uśmiechach uczniów, dla których sukcesem jest zaliczenie roku.

Kto może zgłosić?
Kandydata do tytułu Nauczyciela Roku mogą zgłosić uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół, samorządy terytorialne, organy nadzoru pedagogicznego, a także organizacje współpracujące ze szkołą. Nauczyciele mogą też zgłaszać się sami. Wystarczy wypełnić wniosek konkursowy (dostępny na łamach Głosu Nauczycielskiego oraz na stronie www.glos.pl/, dołączyć do niego uzasadnienie i przesłać na adres redakcji (Głos Nauczycielski, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa). Koniecznie z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2011”.

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Prezent od Zalewskiej poziom
Prezent od Zalewskiej
GN prenumerata 2018